header


Ваннаставно особље
Марић Горан Директор школе
 Јовичић Владимир Помоћник директора
 Лепосава Милићевић Помоћник директора
Лазовић Драгана Педагог
Тороман Предраг Библиотекар
Умељић Јелена Секретар школе
Милада Вукићевић Руководилац рачуноводства
Кашерић Јасмина Административно-финансијски радник
Кашерић Мирослав Помоћни радник
Мијаиловић Радослав Помоћни радник
Милићевић Дејан Ложач
Марић Весна Сервирка у школској кухињи
Јовановић Јелена Сервирка у школској кухињи
Милутиновић Боривоје Помоћни радник
Чаировић Зоран Помоћни радник
Љубичић Славка Помоћни радник
Лукић Миодраг Помоћни радник
Миленковић Вера Помоћни радник
Костић Слободан Помоћни радник
Пантелић Горан Помоћни радник
Томовић Татјана Помоћни радник
Зечевић Стојадинка Помоћни радник
Ђорђевић Магда Помоћни радник
Мијаиловић Милош Домар школе
Јевђенијевић Зоран Ложач
Јаковљевић Живомир Ложач

 

 
http://www.zoofirma.ru/