header


Упис ученика у први разред
Aутор текста Administrator   
четвртак, 07 мај 2015 14:18

Поштовани родитељи,

Упис деце у први разред првог циклуса основног образовања почиње у среду 1.4.2015. год.Према Закону о систему образовања и васпитања у први разред се уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.То значи да се школске 2015/2016. године уписују сва деца рођена од 1. марта 2008. године до краја фебруара 2009. године. Родитељи ове деце имају законску обавезу да упишу своје дете у први разред.Постоји могућност да се у први разред основне школе упише и дете које је при поласку у школу (1. септембра) старо од шест до шест и по година. То се у школској 2015/2016. години односи на децу рођену од 1. марта до 31. августа 2009. године.Превремени упис је специфичан, јер дете мора да прође кроз проверу спремности за полазак у школу коју врши психолог. На основу мишљења психолога школа може да препоручи: упис детета у први разред или одлагање поласка у школу за годину дана, уз наставак похађања припремног предшколског програма.

Молимо Вас да при упису  испоштујете процедуру и донесете сва потребна и валидна документа.

 

Процедура при упису:

Родитељи или старатељи долазе  код секретара школе са следећом документацијом:

-извод из матичне књиге рођених детета,

-лекарско уверење детета  за полазак у први разред,

-уверење о похађању  припремног предшколског програма,

-потврда о пребивалишту детета или копија личне карте родитеља или старатеља детета 

-педагог школе  заказује  термин за тестирање детета.

-код секретара школе након предаје документације  уписујете Ваше дете у први разред

-радно време секретара школе је од 7.00-15.00h.

Наставни план и програм  у првом разреду

У првом разреду постоје две групе предмета: обавезни и изборни.

У групу обавезних предмета спадају:

-Српски језик (5 часова недељно)

-Математика (5 часова недељно)

-Свет око нас (2 часа недељно)

-Ликовна култура (1 час недељно)

-Музичка култура (1 час недељно)

-Физичко васпитање (3 часа недељно)

-Страни језик (енглески) (2 часа недељно)

Осим ових предмета постоје и изборни, који се деле у две групе:

Изборни предмет ГРУПА А 

Грађанско васпитање- сазнање о себи и другима

Верска настава

Настава ових предмета одвија се кроз један час недељно. На почетку првог разреда ученик бира један од ова два предмета, и тај предмет постаје обавезан до краја првог разреда.

Изборни предмет ГРУПА Б 

-Чувари природе

-Народна традиција

-Лепо писање

-Рука у тесту- откривање света

-Шах

(школа са ове листе изборних предмета ученицима нуди 3 предмета у складу са техничко кадровским условима рада)

Настава ових предмета одвија се кроз један час недељно. На почетку првог разреда ученик бира један од понуђених предмета, и тај предмет постаје обавезан до краја првог разреда.

Сваки ученик је обавезан да се определи за два изборна предмета, по један из групе А и Б (школа је дужна да понуди ученицима више изборних предмета из ГРУПЕ Б - у складу са могућностима школе од којих ученик бира један који ће изучавати те школске године и оба предмета из групе А (веронаука и грађанско васпитање) од којих ученик бира један и који је дужан да учи до краја првог разреда.

Укратко Вам представљамо ове изборне предмете:

ГРУПА   А

Грађанско васпитање - подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика основне школе. Овај наставни предмет треба да пружа огућност ученицима да постану активни учесници у процесу образовања и васпитања, и да изграде сазнања, умења, способности и вредности неопходне за формирање аутономне, компонентне, одговорне и креативне личности, отворене за договор и сарадњу, која поштује себе и друге.

Верска настава - омогућава ученицима да посведоче садржај вере и духовно искуство традиционалних цркава и религијских заједница које живе и делују на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности

Цркве или заједнице којој историјски припадају

ГРУПА    Б

Чувари природе - упознавање и разумевање појма животне средине, интердисципли-нарног приступа у заштити са тежњом за њеним очувањем и унапређивањем за садашње и будуће генерације (у школи постоји еко-башта).

Народна традиција - увођење ученика у активности ревитализације традиције кроз непосредно упознавање материјалне и духовне традицијске културе свог народа и народа у ужем и ширем окружењу.

Лепо писање - развијање фине моторике, лепог рукописа и естетике код ученика.

Рука у тесту- откривање света - упућује на непосредну активност деце при изучавању појава у природи и откривању света који их окружује. Основна идеја увођења овог изборног предмета је неговање, подстицање и развијање природне дечје радозналости и тражење одговора на питања ШТА, КАКО и ЗАШТО.

ДРАГИ БУДУЋИ ПРВАЦИ РАДУЈЕМО  СЕ  ВАШЕМ  ДОЛАСКУ !

 
http://www.zoofirma.ru/