header


О школи

osnovna skola sveti sava toponica

Основна школа „Свети Сава“  у Топоници покрива подручје од 20 села, неразвијене и сиромашне општине Кнић, смештених у подножју огранака планине Рудник, на обалама горњег тока реке Груже, северно од вештачког акумулационог језера „Гружа“, оивичених селима општина Чачак, Горњи Милановац и Крагујевац. Основана је 1919. године као четвороразредна, а 1954.године прераста у осморазредну школу.

Данас ова школа обухвата матичну школу у Топоници, два издвојена одељења осморазредних школа у Барама и Забојници као и седам четвороразредних одељења у Борчу, Бечевици, Коњуши, Гривцу, Љуљацима, Брњици и Дубрави.

Нова школска зграда у Топоници изграђена је 1963. године у дворишту величине један хектар и седамдесет шест ари. Двориште школе засађено је одређеним бројем четинара: бора, јеле, смрче, панчићеве оморике, либанског и атланског кедра, као и листопадним дрвећем: брезе, јапанске трешње, жалосне врбе, платана и др. Учионице школе су простране и лепо осветљене са ентеријером кога сачињавају ручно израђена дидактичка средства. Унутрашњост ходника је импозантна са сталном поставком ликовних и литерарних радова ученика, паноима филозофских мисли и изрека наших и страних филозофа и књижевника, нумизматичким збиркама, експонатима старих предмета за домаћинство, веома старих одевних предмета, оружја из турског доба као и ископинама које датирају из бронзаног доба са локалитета суседног села Кусовца и ближе околине школе.

У школској 2014/2015 години матичну школу са издвојеним одељењима похађа 320 ученика распоређених у 26 одељења.

Укупна површина школског простора је 4830 м2, од тога у матичној школи 1438, а у издвојеним одељењима 3392 м2. У овај простор смештено је 34 учионице опште намене,        

1 радионица, 3 кухиње.

Школа успешно сарађује са културним установама као што су:

Општинска матична библиотека“Драгиша Витошевић“ из Кнића, Образовним установама са подручја општина Кнић и Крагујевац, Књижевни клуб Кнић. Најстарија школа - издвојено одељење, налази се  у селу Борач удаљеном од матичне школе 6 километара. Основана је 1821. године као четвороразредно одељење, а у периоду од 1955. до 1976. године функционисала је као петоразредна школа.

У школи се налази музеј површине 20 м2 са експонатима, као што су ситнија оруђа за рад, посуђе за домаћинство и веома стари одевни предмети карактеристични за овај крај.Вишак школског простора као и природне лепоте села Борач пружају идеалне услове и могућности за организовање рекреативне наставе „Школа у природи.

 
http://www.zoofirma.ru/