header


Јавни конкурс "Програма модернизације школа" финансиран из средстава зајма Европске инвестиционе банке
Aутор текста Administrator   
четвртак, 07 мај 2015 14:37

Поводом ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗГРАДЊЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА, објављеног 30. марта 2012. године у Службеном гласнику РС, бр. 24 и на интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, спроведеног у оквиру Програма модернизације школа, објављује се јединствена листа изабраних пријава школских објеката.
На основу одредаба Финансијског уговора закљученог између Републике Србије и Европске инвестиционе банке за реализацију Програма модернизације школа ("Службени гласник РС – Међународни уговори" бр. 8-10), Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у циљу реализације Компоненте 3 Програма, донело је одлуку о избору пријављених школа за финансирање пројеката изградње, рехабилитације или модернизације школских објеката основног и средњег образовања у Републици Србији, дана 26.12.2012. године у Београду. Европска инвестициона банка је дала своју сагласност на листу одабраних школа дана 05.06.2013. године. Јединствена листа изабраних пријава представља резултат евалуације пријављених објеката применом критеријума израђених на основу заједнички усвојених принципа Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Европске инвестиционе банке, према методологији консултанта EC Harris (EIB Support to Serbian Education in Developing Methodology for Strategic Investment Planning for Educational Infrastructure), ангажованог од стране Европске инвестиционе банке.

Позивају се изабране школе и надлежне локалне самоуправе да доставе комплетну пројектну документацију, у обиму пријављеном на конкурсу и све неопходне сагласности (грађевинске дозволе, решења о одобрењу извођења радова за инвестиционо одржавање, адаптацију, реконструкцију, сагласности МУП на пројектну документацију итд.). Након достављања пројектне документације од стране локалних самоуправа и изабраних школа, пројекти ће бити разврстани у зависности од комплексности грађевинских радова, односно испуњености законом предвиђених процедура, како би се покренула реализација. Локалне самоуправе и изабране школе ће, пре реализације, бити у обавези да отклоне све примедбе, односно допуне техничку и правну документацију, у случају достављања примедби на исту од стране изабраног супервизора након увида. Реализацији пројеката претходиће закључивање Протокола о сарадњи локалне самоуправе са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и преузимање дела обавеза у надлежности локалне самоуправе, а према условима конкурса и поднетим пријавама.

ПРОМЕНА АДРЕСЕ

Реализацију пројеката спроводи ЈУП „Истраживање и развој“ д.о.о (www.piu.rs). Додатне информације и појашњења могу се добити писменим захтевом електронском поштом на адресу:  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели  , или путем телефона 011/3088-795 и факса 011/3088-653. Комплетну пројектну и другу тражену документацију доставити на адресу: „Програм модернизације школа", ЈУП „Истраживање и развој“ д.о.о Београд, Вељка Дугошевића 54, 11000 Београд.

 

Преузмите:

1. Табела

 
http://www.zoofirma.ru/