header


Пројекат "Бесплатни уџбеници за школску 2015/2016 годину"
Aутор текста Administrator   
четвртак, 07 мај 2015 14:23

Министарство просвете, науке и технолошког развоја обезбеђује бесплатне уџбенике за један део ученичке популације, у оквиру Пројекта „Бесплатни уџбеници за школску 2015/2016. годину". Уџбенике за школску 2015/2016. годину добиће социјално угрожени ученици свих разреда основне школе, чији су се родитељи/старатељи пријављивали у школама, у периоду од 02.03. до 23.03. 2015. године, у следећих 11 категорија:

 1. Запослена два родитеља/старатеља са ниским примањима

2. Запослен један родитељ/старатељ са ниским примањем

3. Незапослена оба родитеља/старатеља, студенти или пензионери

4. Самохрани родитељ

5. Родитељ борац, војни инвалид или има статус расељеног или прогнаног лица

6. Хранитељска породица

7. Установа социјалне заштите

8. Тешко оболели члан породице

9. Ученик са сметњама у развоју

10. Корисник материјалног обезбеђења по другом основу од наведених

11. Ученици из социјално нестимулативних средина или остале осетљиве категорије

Укупно је пријављено 149 358 ученика.

 

На основу пристиглих пријава у школама, као и на основу буџетских средстава који су планирани за ову намену, Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело је одлуку да се новчана средства, додељују, у односу на разред и групу (Табела 1) и то:

Разред Прва група (износ 100%) Друга група (износ 50%)
I - IV 4000 дин 2000 дин
V - VI 6000 дин 3000 дин
VII - VIII 8000 дин 4000 дин
 -сви пријављени ученици који припадају једној од категорија: 3, 5, 6, 7, 8, 9 ,10 и 11, добију

целокупан износ наведен у Табели 1;

- сви пријављени ученици који припадају једној од три категорије: 1, 2 или 4 добијају целокупан

износ (100% износ, Табела 1) ако им је еквивалент примања по члану домаћинства по ОЕЦД

модификованој скали до 10.000,00 динара;

-сви пријављени ученици који припадају једној од три категорије: 1, 2. или 4. добијају 50%  износа наведеног у Табели 1 ако им је еквивалент примања по члану домаћинства по ОЕЦД

модификованој скали између 10.001,00 и 20.0000 динара.

НАПОМЕНА:

Уколико је ученик пријављен у више категорија рангирање се врши по најповољнијој.

 
http://www.zoofirma.ru/