header

Свети Сава

Pођен je 1175. године као најмлађи син Стефана Немање, великог жупана српског. На крштењу је добио име Растко. Од младости га је припремао за владарску улогу, па му је, док је стасао, дао на управу Хум. Но, политичка улога младоме Растку није много лежала на души. Он је имао веће замисли и друкчије животне тежње. Као и сваки велики дух који превазилази тренутне улоге, млади Растко 

Више>>>

Наша школа

Основна школа „Свети Сава“  у Топоници покрива подручје од 20 села, неразвијене и сиромашне општине Кнић, смештених у подножју огранака планине Рудник, на обалама горњег тока реке Груже, северно од вештачког акумулационог језера „Гружа“, оивичених селима општина Чачак, Горњи Милановац и Крагујевац. Основана је 1919. године као четвороразредна, а 1954.године прераста у осморазредну школу.

Више>>>


Јавни конкурс "Програма модернизације школа" финансиран из средстава зајма Европске инвестиционе банке
Aутор текста Administrator   
четвртак, 07 мај 2015 14:37

Поводом ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗГРАДЊЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА, објављеног 30. марта 2012. године у Службеном гласнику РС, бр. 24 и на интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, спроведеног у оквиру Програма модернизације школа, објављује се јединствена листа изабраних пријава школских објеката.
На основу одредаба Финансијског уговора закљученог између Републике Србије и Европске инвестиционе банке за реализацију Програма модернизације школа ("Службени гласник РС – Међународни уговори" бр. 8-10), Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у циљу реализације Компоненте 3 Програма, донело је одлуку о избору пријављених школа за финансирање пројеката изградње, рехабилитације или модернизације школских објеката основног и средњег образовања у Републици Србији, дана 26.12.2012. године у Београду. Европска инвестициона банка је дала своју сагласност на листу одабраних школа дана 05.06.2013. године. Јединствена листа изабраних пријава представља резултат евалуације пријављених објеката применом критеријума израђених на основу заједнички усвојених принципа Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Европске инвестиционе банке, према методологији консултанта EC Harris (EIB Support to Serbian Education in Developing Methodology for Strategic Investment Planning for Educational Infrastructure), ангажованог од стране Европске инвестиционе банке.

Позивају се изабране школе и надлежне локалне самоуправе да доставе комплетну пројектну документацију, у обиму пријављеном на конкурсу и све неопходне сагласности (грађевинске дозволе, решења о одобрењу извођења радова за инвестиционо одржавање, адаптацију, реконструкцију, сагласности МУП на пројектну документацију итд.). Након достављања пројектне документације од стране локалних самоуправа и изабраних школа, пројекти ће бити разврстани у зависности од комплексности грађевинских радова, односно испуњености законом предвиђених процедура, како би се покренула реализација. Локалне самоуправе и изабране школе ће, пре реализације, бити у обавези да отклоне све примедбе, односно допуне техничку и правну документацију, у случају достављања примедби на исту од стране изабраног супервизора након увида. Реализацији пројеката претходиће закључивање Протокола о сарадњи локалне самоуправе са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и преузимање дела обавеза у надлежности локалне самоуправе, а према условима конкурса и поднетим пријавама.

ПРОМЕНА АДРЕСЕ

Реализацију пројеката спроводи ЈУП „Истраживање и развој“ д.о.о (www.piu.rs). Додатне информације и појашњења могу се добити писменим захтевом електронском поштом на адресу:  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели  , или путем телефона 011/3088-795 и факса 011/3088-653. Комплетну пројектну и другу тражену документацију доставити на адресу: „Програм модернизације школа", ЈУП „Истраживање и развој“ д.о.о Београд, Вељка Дугошевића 54, 11000 Београд.

 

Преузмите:

1. Табела

 
Завршни испит
Aутор текста Administrator   
четвртак, 07 мај 2015 14:31

Драги ученици, наставници, родитељи

На овој интернет страници моћи ћете да пронађете све важне информације у вези са реализацијом завршног испита у школској 2014/2015. години.

Процес увођења завршног испита започео је јуна 2011. године када је осми разред завршила прва генерација ученика која је образована по новом наставном плану и програму и постепено се проширивао до школске 2013/2014. године када је реализован у пуном обиму, односно ученици су полагали три теста и то тест из: српског/матерњег језиа, математике и комбиновани тест.

Завршним испитом процењује се колико је ученик током осмогодишњег школовања овладао знањима и умењима из српског, односно матерњег језика, математике и природних и друштвених наука (биологија, географија, историја, физика и хемија).

Осми разред у школској 2014/2015 години похађа 69.303 ученика и сви они треба да приступе како полагању завршног испита који ће се организизовати у јуну месецу, тако и полагању пробног завршног испита.

Последње ажурирано четвртак, 07 мај 2015 14:32
Опширније...
 
Пројекат "Бесплатни уџбеници за школску 2015/2016 годину"
Aутор текста Administrator   
четвртак, 07 мај 2015 14:23

Министарство просвете, науке и технолошког развоја обезбеђује бесплатне уџбенике за један део ученичке популације, у оквиру Пројекта „Бесплатни уџбеници за школску 2015/2016. годину". Уџбенике за школску 2015/2016. годину добиће социјално угрожени ученици свих разреда основне школе, чији су се родитељи/старатељи пријављивали у школама, у периоду од 02.03. до 23.03. 2015. године, у следећих 11 категорија:

 1. Запослена два родитеља/старатеља са ниским примањима

2. Запослен један родитељ/старатељ са ниским примањем

3. Незапослена оба родитеља/старатеља, студенти или пензионери

4. Самохрани родитељ

5. Родитељ борац, војни инвалид или има статус расељеног или прогнаног лица

6. Хранитељска породица

7. Установа социјалне заштите

8. Тешко оболели члан породице

9. Ученик са сметњама у развоју

10. Корисник материјалног обезбеђења по другом основу од наведених

11. Ученици из социјално нестимулативних средина или остале осетљиве категорије

Укупно је пријављено 149 358 ученика.

Последње ажурирано четвртак, 07 мај 2015 14:33
Опширније...
 
Упис ученика у први разред
Aутор текста Administrator   
четвртак, 07 мај 2015 14:18

Поштовани родитељи,

Упис деце у први разред првог циклуса основног образовања почиње у среду 1.4.2015. год.Према Закону о систему образовања и васпитања у први разред се уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.То значи да се школске 2015/2016. године уписују сва деца рођена од 1. марта 2008. године до краја фебруара 2009. године. Родитељи ове деце имају законску обавезу да упишу своје дете у први разред.Постоји могућност да се у први разред основне школе упише и дете које је при поласку у школу (1. септембра) старо од шест до шест и по година. То се у школској 2015/2016. години односи на децу рођену од 1. марта до 31. августа 2009. године.Превремени упис је специфичан, јер дете мора да прође кроз проверу спремности за полазак у школу коју врши психолог. На основу мишљења психолога школа може да препоручи: упис детета у први разред или одлагање поласка у школу за годину дана, уз наставак похађања припремног предшколског програма.

Молимо Вас да при упису  испоштујете процедуру и донесете сва потребна и валидна документа.

Последње ажурирано четвртак, 07 мај 2015 14:19
Опширније...
 
http://www.zoofirma.ru/